Socialrådgiver Nielsine Grønvold Petersen var hjælper under ferien

"Det bedste ved børnenes ophold i Danmark er, at de får venner, og der opstår et godt sammenhold mellem de børn, vi har med. I begyndelsen var der nogle, som holdt sig tilbage, men i løbet af ferien løsnede de op og slog sig løs. Børnene har fået styrket deres vennebase, og de ved, at de nu kan hente støtte fra de andre.

Ferien i Danmark har givet dem oplevelser for livet, og nu har de noget positivt, de kan tænke tilbage på resten af deres liv. Formodentlig er det den eneste gang, de kommer til at opleve Danmark, for deres forældre har ikke råd til at tage dem med på ferie.

Nogle af børnene er omsorgssvigtede, andre er ikke. Men fælles er, at ressourcerne er små. Statistisk bliver hvert 7. grønlandske barn omsorgssvigtet, hvert 6. barn bliver ramt af sult – og hvert 3. barn mistrives i skolen."