Det er FolkeFerie.dk's mål at drive en miljøbevidst virksomhed. Vi arbejder systematisk med at minimere energiforbruget og fastholde forbruget på det lavest mulige niveau under hensyntagen til en økonomisk forsvarlig drift af virksomheden.

FolkeFerie.dk har som energipolitik:

 • At energiledelsessystemet skal sikre fortsatte forbedringer i indsatsen for energieffektivisering.
 • At minimere ressourceforbruget i den daglige drift.
 • Kontinuerligt at kontrollere energiforbruget og løbende gennem energianalyser og deraf følgende energihandlingsplaner at prioritere potentielle energibesparelser.
 • At udnytte mulighederne for energieffektivisering ved nyindkøb og projektering. Eksempelvis skal alle nyindkøbte hårde hvidevarer opfylde energimærket A.
 • Via uddannelse og information at motivere medarbejderne til at udvise energibevidst adfærd.
 • At opfordre vores gæster til at være energibevidste under opholdet.
 • At give vores gæster et økonomisk incitament til at spare på energiforbruget samt at anvise gæsterne, hvordan man kan spare på energien.
 • At overholde lovgivningens og myndighedernes krav samt andre bestemmelser, FolkeFerie frivilligt har tilsluttet sig.
 • At politik og mål er offentligt tilgængelig her på hjemmesiden.
 • FolkeFerie.dk deltager på eget initiativ i følgende frivillige aftaler, som berører miljøtiltag:
  - Horestas stjerneklassifikation
  - Horestas grønne nøgle (Karlslunde)

Sideboks:


Få gode tilbud!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få spændende tilbud hver uge.
 
 Fornavn
 Email