I april 1938 blev der vedtaget en ny ferielov der sikrede arbejdere og funktionærer 14 dages ferie med løn. Dansk FolkeFerie blev som respons på dette etableret den 17. oktober 1938.
 
Det var daværende statsminister Stauning, der tog initiativet til at stifte Dansk FolkeFerie. Han skal have formuleret sig sådan nogenlunde på denne måde: ”Vi skulle nødig gennemføre en ferielov, hvorefter arbejderne ikke har nogen steder at holde ferie”.

Et stort gode var altså nået og nu gjaldt det om at udnytte mulighederne. Folket skulle lære at holde ferie.
”Den halve Million skal opdrages til at lære Feriens Goder at kende for Alvor. En helt ny Mentalitet skal bygges op, og der skal skabes billige Feriemuligheder i stor stil."

Formålet for FolkeFerie var fra starten at skaffe bedre og billige ferieophold for det størst mulige antal ferierende arbejdere.

Det blev oprettet et kontor i København, og Dansk FolkeFeries første Direktør blev Johs. Sperling. I alle større byer fik FolkeFerie repræsentanter.