I 1939 overtog FolkeFerie driften af Karlslunde, som blev FolkeFeries første (egne) feriested. Karlslunde Feriecenters historie går imidlertid helt tilbage til 1929.

I 1929 lod fabrikant Laurits Schou fra Schous Sæbehus Karlslunde opføre til sit eget personale. Laurits forstod den store betydning det havde for hans personale at have et sted at tage hen og slappe af fra datidens hårde og lange arbejdsuge.

I 1932 gav Schou centeret til H.K. og i 1939 overtog altså FolkeFerie-driften. Fra da af kunne alle medlemmer af et LO-forbund feriere i centeret.

Centeret var et af FolkeFeries ”sociale” feriesteder, og forskellige organisationer disponerede over en række fripladser, som bl.a. blev givet til mødre med børn.

I årsberetningen fra 1953 skriver man: ”I Karlslunde har ferieudvalget sat sig det første virkelige ”minde” – en gæstefløj med 36 senge, planlagt, opført og betalt – klar til brug, særlig af de nu flere hundrede selverhvervende kvinder, der af deres arbejdspladser og organisationer får lidt ekstra hjælp til ferien – og hvor har de kvinder – der passer et job i industrien og i deres fritid arbejder yderligere 8 timer med hjem og børn – fortjent dette sted.

Den største tak for indsatsen på Karlslunde fik ferieudvalget af den kvinde på hjemmet, der til et medlem af udvalget sagde: ”Blot jeg havde sådan et værelse og seng derhjemme.”