I 1951 havnede FolkeFerie i store økonomiske vanskeligheder og alle ansatte fik deres opsigelse.

Vanskelighederne skyldtes hovedsageligt de lån man havde været nødt til at optage, for at rette op på skaderne efter beslaglæggelserne, under og efter krigen.

Men FolkeFerie fik eftergivet den gæld der blev stiftet i den forbindelse, og virksomhedens fortsatte eksistens var sikret.