FolkeFerie oplever for første gang problemer med biler i årene omkring 1955 – 1956. Det er for mange biler i feriebyerne.


Feriebyerne har ikke parkeringsmulighed for det stadig øgede antal af biler.
Samtidig opleves det store antal biler som et stort sikkerhedsproblem i forhold til de mange børn, der er i feriebyerne.

I ”F. F. Nyt”, FolkeFeries daværende nyhedsblad, beskriver man dette som et ikke særligt velkomment problem. Det er meget: …”ubehageligt for familier med mange børn, at motorkøretøjer af alle arter nu viser sig i feriebyerne og ødelægger den tryghed, der ellers skulle være på disse steder.”

Man er også bekymret over brandfaren ved at have biler stående.
Motorkøretøjerne har jo benzin i ”beholderen”. Og så står de parkeret tæt op ad husene. ”Det skal jo fedt hjælpe, at lovene foreskriver, at der af hensyn til brandfare skal være så og så mange meter mellem sommerhusene, når man så anbringer 2 motorkøretøjer med tankene fyldt med brandfarlig benzin på det stykke, som loven foreskriver skal være brandbælte.”