Skabelsen af Malta startede for ca. 30 millioner år siden, men inden for geologien betragtes Malta som en ganske ung ø. De maltesiske øer er en gruppe af små, lavtliggende øer, der næsten ligger i centrum af Middelhavet.

Øerne består af sedimentære bjergarter, hovedsagelig kalksten, som blev aflejret i havet i Oligocæn- og Miocæn-perioden. Dette er baggrunden for tilblivelsen af et stort antal marine-, plante- og dyrefossiler i bjergarterne. Disse er rester af organismer, som alger, bløddyr og pighuder, der blev bevaret i bundsedimenterne og senere blev omdannet til sedimentære bjergarter.

Maltas overflade

Her kan du læse om Maltas bjergarter

Globigerina kalksten

Koralline kalksten

Blåler

Green sand

Læs mere om Malta