Årsrejseforsikring for ferierejser i Europa

Årsrejseforsikringen dækker hele husstanden (forsikringstageren, dennes samboende/ægtefælle samt hjemmeboende børn uanset deres alder). Desuden dækkes egne medrejsende børn under 18 år, uanset om de er en del af husstanden eller ej. Forsikringen dækker alle ferierejser af maximalt 30 dages varighed inden for ét år. For at kunne købe en Gouda Rejseforsikring, er det et krav, at du er berettiget til ydelser i henhold til Lov om offentlig sygesikring. Køber du rejseforsikringen uden at opfylde ovennævnte krav, dækker rejseforsikringen ikke.
 
Forsikringen koster fra kun 552 kr. pr. år for hele husstanden (med bagage 769 kr.). Du opnår et godt supplement til Det Blå Sygesikringskort, herunder hjemtransportdækning, samt adgang til 24 timers dansktalende alarmcentral.
Rejser du alene, eller sammen med en ven/veninde, kan der bestilles en individuel Årsrejseforsikring fra kun 278 kr. pr. år. (med bagage 383 kr.).
Bestil din Årsrejseforsikring hos FolkeFerie.dk, når du bestiller din rejse.
FolkeFerie.dk anbefaler, at du tegner en Gouda rejseforsikring. Kontakt os for bestilling på 70 30 10 90.

Er du fyldt 70 år?

Er du fyldt 70 år, skal du købe en Gouda Senior Forsikring fra kun 389 kr. pr. år (med bagage 495 kr.). 
Du skal udfylde en helbredserklæring og indsende til Gouda Rejseforsikring forud for hver rejse (med mindre rejsen går til Sverige, Norge, Finland og Island). Gouda skal godkende helbredserklæringen, for at forsikringen er gældende. Helbredserklæringen skal fremsendes til Gouda Rejseforsikring senest 14 dage før afrejsen, og det tager normalt 5 dage at behandle den. Du kan læse mere om helbredserklæring og downloade blanket her:

Download helbredserklæring for rejsende over 70 år

 

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse?

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom, der ikke er stabil, eller har du været syg for nylig, kan det være hensigtsmæssigt at søge om forhåndsgodkendelse for at få afklaret, om du vil være dækket for lidelsen eller følger af denne. Du kan søge forhåndsgodkendelsen hos Gouda Rejseforsikring. Du kan forvente svar inden for 5 hverdage, efter vi har modtaget din ansøgning og din betaling.

Læs mere om forhåndsgodkendelse her.

 

Det Blå Sygesikringskort

Fra 1. august 2014 kan du ikke længere bruge det gule sundhedskort som rejseforsikring.
I stedet skal du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring.

Det Blå Sygesikringskort betyder, at du er sidestillet med andre EU-borgere ved sygdom og ulykke.
Med det Blå Sygesikringskort kan man forvente:

  • Længere transport til behandlingssteder.
  • Anden standard og serviceniveau på offentlige sygehuse i forhold til danske forhold. Fx ift. fortæring og afhentning af medicin.
  • Evt. egenbetaling.
  • Ingen mulighed for at benytte dansk alarmcentral 24/7 med dansk lægehjælp.

Læs mere om de nye regler og bestil kortet her.

FolkeFerie.dk anbefaler at man tegner en rejseforsikring. Gouda dækker bl.a. sygdomsbehandling, hjemtransport, alarmcentral 24/7 med lægevagt samt mange andre forhold, som er med til at gøre din rejse tryg. 

 

 

Er du i tvivl om reglerne er du velkommen til at kontakte os på 70 30 10 90 eller gå ind på forsikringsoplysningen.dk eller sundhedsguiden.dk.

Kontakt os på 70 30 10 90, hvis du har spørgsmål.

* Det Gule kort dækker kun rejsende til og med d. 31. juli 2014. Fra 1. august /08 skal det blå sygesikringskort medbringes på rejser, FolkeFerie.dk anbefaler at man supplerer med en rejseforsikring.