Flyforsinkelse - generel information

Din rejse kan pludselig blive forsinket, derfor anbefaler FolkeFerie.dk, at du ikke planlægger store begivenheder som f.eks. bryllup eller vigtige møder med kort tid til rejsens start eller afslutning. Skal du med tilslutningsfly, tog el.lign., bør du have en tidsmargin på mindst 4 timer i forhold til flyafgang på udrejsen og efter ankomst.

Information under en flyforsinkelse

FolkeFerie.dk informerer primært via e-mail eller sms, så alle vores rejsende får den samme information. Det er vigtigt, at vi har korrekte kontaktoplysninger til dig.

Det kan være svært at give en præcis tidsramme for længden af forsinkelsen. Derfor kan du opleve, at der alligevel ikke kommer ny information på et lovet tidspunkt, men at tidspunktet for ny information bliver rykket. Sammen med flyselskaberne bestræber FolkeFerie.dk os altid på løbende at give dig så fyldestgørende information så hurtigt som muligt under en evt. forsinkelse.

Kompensation flyforsinkelse udrejse

FolkeFerie.dk er omfattet af 'Lov om Pakkerejser', og vi følger de udstukne retningslinjer om kompensation for pakkerejser.

Det betyder, at forsinkelse på udrejsen af en vis længde udløser kompensation. Forsinkelse på hjemrejsen udløser derimod ikke kompensation uanset længden.

Vær opmærksom på, at kompensation på udrejsen kun gælder for pakkerejser. Du vil derfor ikke modtage kompensation, hvis du har bestilt kun en flybillet.

Nedenfor ser du, hvornår flyforsinkelsen på udrejsen udløser kompensation i forhold til de udstukne retningslinjer fra 'Lov om Pakkerejser'.

Kompensationen gælder for rejsende med FolkeFerie.dk

Rejsens længde

Længde på forsinkelse
i ankomst til rejsemålet

Udløser det
kompensation?

Hvilken
kompensation*

6 overnatninger eller mere

Under 6 timer

Nej

Ingen

 

6 til 10 timer

Ja

En dagandel (1/2 dag af ferien)

 

10 til 24 timer

Ja

En døgnandel (1 dag af ferien)

Ved længere forsinkelser vurderes erstatningen fra sag til sag afhængig af forsinkelsens længde. 

*Kompensationen udregnes således: Rejsens pris fratrukket forsikringer og eventuelle tillægsydelser deler du med antal overnatninger, afhængigt af om kompensationen lyder på en dagsandel eller døgnandel.

1 dagsandel = 1/14 for 7 overnatninger eller 1/28 for 14 overnatninger.
1 døgnandel = 1/7 for 7 overnatninger eller 1/14 for 14 overnatninger.

Hvis du har haft ekstra udgifter som direkte følge af og i forbindelse med forsinkelsen, såsom ekstra transportomkostninger eller overnatning ved hjemrejsen, skal du i første omgang søge erstatning herfor gennem din egen rejseforsikring. Husk, at du som rejsende altid har en forpligtelse til at minimere omkostningerne. Hvis din forsikring ikke dækker de anmeldte omkostninger, kan du kontakte FolkeFerie.dk via mail: reklamation@folkeferie.dk, så vi kan finde ud af, om der er grundlag for erstatning. Vær opmærksom på, at FolkeFerie.dk aldrig kan være ansvarlig for at dække tab/omkostninger som følge af en forsinkelse, såfremt denne skyldes force majeure.

Udover 'Lov om Pakkerejser', som FolkeFerie.dk følger, kan du også have krav på kompensation og/eller refusion i forhold til EU-reglerne om flypassagerers rettigheder, den såkaldte EU-forordning 261.

For at søge om kompensation efter EU261 skal du rette henvendelse direkte til flyselskabet, da FolkeFerie.dk ikke kompenserer efter EU261.

Flyselskabet har ret til at fratrække den eventuelle kompensation, som du har modtaget fra FolkeFerie.dk for forsinkelsen på flyrejsen.

Efter 'Lov om Pakkerejser' kan du vælge at afbryde din rejse, hvis forsinkelsen er over 24 timer fra forventet afrejsetid på en rejse af 1 uges varighed (7 nætter) eller over 48 timers forsinkelse på en rejse af 2 ugers varighed, og få refunderet hele rejsens pris fratrukket evt. forsikringer.
Har du herudover købt arrangementer på egen hånd, vil de ikke blive refunderet via FolkeFerie.dk, da de ikke er en del af det købte arrangement hos FolkeFerie.dk.